Disclaimer

Disclaimer

Kids Vakantiegids is een handelsnaam van SIS-Media B.V. die alle intellectuele eigendomsrechten houdt, of licenties voor die rechten houdt, van hetgeen op deze website is en wordt gepubliceerd. Niets op deze website mag door anderen dan SIS-Media B.V., geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

De informatie en gegevens op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en (mede) gebaseerd op door uitvoerende reisorganisaties en andere participanten verstrekte gegevens. SIS-Media B.V. is niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van anderen dan SIS-Media B.V. opgesteld of uitgegeven. Aan de inhoud van deze website kunnen jegens SIS-Media B.V. geen rechten worden ontleend. SIS-Media B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van kennelijke onjuistheden of fouten op deze website.

Door jou bekeken