Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Reisinformatie

De informatie op Kids Vakantiegids is met de grootst mogelijke zorg samen gesteld en mede gebaseerd op door partners verstrekte informatie. Ook doen wij ons best om handige en actuele verwijzingen te maken naar de beste, meest passende of meest voordelige reisorganisaties. Kids Vakantiegids is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie op Kids Vakantiegids.

Het kan gebeuren dat de informatie die voorkomt op deze site afwijkt van de realiteit. Dit kan o.a. het gevolg zijn van veranderingen op websites, misinterpretaties of door het feit dat de aangeleverde informatie gevoelig is voor verandering. Wij kunnen geen garantie verstrekken over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van de informatie op onze website.

Kids Vakantiegids is niet aansprakelijk voor eventuele fouten op de website van de reisaanbieder. Verder kan het voorkomen dat een aanbieding verlopen is op het moment van lezen of een link naar een pagina uitkomt op een pagina die niet langer offline staat. Mocht u onbedoeld dit soort zaken tegenkomen, dan horen wij dit graag zodat we de informatie aan kunnen passen.

Boeken, prijzen en de uitvoering van de reizen

Kids Vakantiegids speelt geen rol bij de boeking van je vakantie en is zodoende niet aansprakelijk voor verschillen tussen de op Kids Vakantiegids gecommuniceerde aanbiedingen en de uiteindelijke prijs bij boeking. De prijs op de website van de reisorganisatie is bij een verschil in prijs altijd leidend. Controleer altijd de actuele reisgegevens en lokale omstandigheden goed voor je boekt. Kids Vakantiegids geeft enkel informatie over reizen en heeft geen enkele invloed op de uitvoering van de reizen naar wie we verwijzen. Met klachten over je reis of een reisorganisatie, is de reisorganisatie waar je je reis hebt geboekt de partij met wie je contact op dient te nemen.

Copyright

Niets van deze website www.kidsvakantiegids.nl mag geheel of gedeeltelijk, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Ook het kopiëren en hergebruiken van beeldmateriaal van de website is verboden.
Het logo van Kids Vakantiegids is een beschermd beeldmerk. Elk gebruik hiervan is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kids Vakantiegids.

Voorwaarden prijsvragen

Prijzen zijn niet uit te keren in geld of andere producten of diensten. Bij het uitblijven van een reactie langer dan een maand na bekendmaking van de winnaar per mail of via een bericht via de Kids Vakantiegids social media accounts (Facebook en Instagram) of bij weigering of niet aanvaarding van de prijs en de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. In dit geval is Kids Vakantiegids eveneens gerechtigd een andere winnaar te selecteren.

De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de adverteerder/sponsor. Kids Vakantiegids is niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de aanbieder van de prijs worden bepaald. Bij afgelasting na het bekendmaken van de winnaar kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort of andere reisbescheiden zijn vereist, dan dient de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit te zijn van deze bescheiden. Bij gebreke wordt de prijs niet langer aan de deelnemer toegekend.

Kids Vakantiegids is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag. Kids Vakantiegids is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen aan Kids Vakantiegids gericht worden. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Kids Vakantiegids gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen sponsors).

Reacties, tips, beoordelingen en beeldmateriaal van derden

Kids Vakantiegids screent alle toevoegingen van derden zorgvuldig voordat deze geplaatst worden. Mocht het desondanks gebeuren dat beoordelingen en of tips met kwetsende of discriminerende uitlatingen op de site geplaatst dan worden, dan heeft Kids Vakantiegids het recht te allen tijde de links en of toegevoegde tips te verwijderen.

Kids Vakantiegids kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gepubliceerde reacties, tips en beoordelingen door bezoekers, freelancers en andere derde partijen. Geen van deze partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schade als gevolg van deze informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Hoewel wij zo zorgvuldig mogelijk de toegevoegde tips screenen kunnen wij inbreuk op copyrights niet voorkomen. Bent u van mening dat er inbreuk is gedaan op uw rechten, meld dit dan zo spoedig mogelijk aan ons via het contactformulier. Na overleg zal de geplaatste content gewijzigd dan wel verwijderd worden.

Op de website worden foto's gebruikt die mogelijk reeds op Internet circuleren. Voor zover wij weten zijn alle foto's rechtmatig eigendom van diegene die ze heeft aangeleverd of geplaatst. Mocht u zichzelf als de intellectuele eigenaar van een afbeelding beschouwen en bezwaar maken tegen het gebruik van een afbeelding, neem dan contact met ons op via het contactformulier en wij zullen de afbeelding dan in overleg vervangen of verwijderen of een correcte bronvermelding plaatsen.

Alle afbeeldingen, video's, teksten en ander materiaal wat door derden op Kids Vakantiegids is geplaatst is eigendom van Kids Vakantiegids vanaf het moment dat het gedeeld is door diegene op de site en kan niet teruggevorderd worden.

Suggesties en klachten

Heb je suggesties voor Kids Vakantiegids of een klacht voor de redactie; neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Door jou bekeken