Privacy en Cookiebeleid

Privacy en Cookiebeleid

Privacyverklaring

Algemeen

Welkom! Fijn dat je de tijd neemt deze privacyverklaring te lezen.

Jouw privacy is van essentieel belang voor onze activiteiten. Jullie tevreden, wij tevreden. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. En mocht je vragen hebben over hoe wij met privacy omgaan, dan kun je ons mailen op info@sis-media.nl. We staan je graag te woord.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Raadpleeg deze dan met enige regelmaat. Op onze website vind je altijd de meest recente versie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
Kids Vakantiegids is gevestigd in Arnhem aan de Jansbuitensingel 30, We staan in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 52856151. Kids Vakantiegids is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

Kids Vakantiegids is het grootste familievakantieplatform van Nederland en speelt in op de groeiende behoefte van kids en hun ouders/verzorgers om een uitstapje of vakantie te zoeken die past bij de wensen van de hele familie. Op de website Kidsvakantiegids.nl vinden jaarlijks 3 miljoen bezoekers uitgebreide bestemmingsinformatie, inspirerende vakantietips en een met zorg geselecteerd aanbod van tientallen kindvriendelijke reisorganisaties. En dat allemaal ‘onder één dak’.

Waar is deze verklaring op van toepassing?
Deze verklaring is van toepassing op alle websites

Kids Vakantiegids maakt op haar websites gebruik van links en knoppen die verwijzen naar andere websites zoals Facebook of externe reisaanbieders. Klik je op een dergelijke link of knop, dan verlaat je onze website. In dat geval is het privacy- en cookiebeleid van deze derde partij van toepassing.

Ben je verplicht jouw gegevens te verstrekken?
Je hebt geen wettelijke verplichting jouw gegevens te verstrekken. In verband met jouw privacy vragen we jou om zo min mogelijk gegevens. De gegevens die wij vragen hebben wij nodig om onze dienst te verlenen. Verstrek je deze liever niet? Dan kun je geen gebruik maken van onze dienst.

Hoe komen we aan jouw gegevens?
Je hoeft geen persoonlijke gegevens te verstrekken om op onze website te komen. Wil je een review achterlaten? Dan verstrek je zelf jouw gegevens. Wij verzamelen automatisch bepaalde gegevens over jouw randapparatuur wanneer je onze site bezoekt. Tot slot kunnen wij jouw gegevens ontvangen van derden, zoals sociale mediaplatforms of advertentienetwerken, zodat wij gerichte advertenties kunnen laten zien.

Wat doen we met jouw gegevens?
Wij streven ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze bezoekers. Hiervoor doen wij onderzoek naar hun wensen. Uw naam en het e-mail adres dat u invult als u mee doet aan een enquête of omdat u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief stellen ons in staat om u te informeren over de beschikbare diensten, producten, evenementen en nieuws waarin u uw interesse heeft. Zonder uw toestemming vooraf zullen wij uw e-mail adres en andere gegevens nimmer aan derden verstrekken. Bezoekers kunnen te allen tijde vragen de door hen verstrekte gegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit onze database.

Marktonderzoek
Wij zijn constant bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Daarom doen we regelmatig algemeen en specifiek marktonderzoek. Deze onderzoeken zijn zoveel mogelijk anoniem. Dit wil zeggen dat we jouw gegevens niet verstrekken. In sommige gevallen worden de e-mailadressen gebruikt om datasets te matchen. We zorgen uiteraard dat jouw privacy gewaarborgd wordt.

Cookies en advertenties
We willen je graag helpen bij het vinden van een fijne vakantie. Het liefst eentje die past bij jouw interesses en voorkeuren. Ook willen wij onze website optimaliseren voor onze gebruikers, zowel wat betreft gebruik als advertenties. Om die reden maken wij ook gebruik van gegevens die je bewust of onbewust automatisch aan ons en andere beheerders van onze websites verstrekt. Het betreft onder andere jouw surfgedrag en informatie over jouw browser en randapparatuur. Dit doen we onder andere door het plaatsen van cookies, door ons en door derde partijen, al dan niet nadat je hier akkoord voor hebt gegeven.

Welke wettelijke grondslagen hebben wij om jouw gegevens te verwerken?
Voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebben we jouw toestemming gekregen of ben je als klant toegevoegd vanwege onze legitieme commerciële belangen (gerechtvaardigd belang).

Als je een account aanmaakt, dan verwerken we jouw gegevens op grond van onze contractuele relatie. Dus om onze dienstverlening te kunnen bieden.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens van gebruikers en accommodatiehouders te verwerken, namelijk de vrijheid van meningsuiting. Meer specifiek kunnen deze gebruikers andere vakantiegangers inlichten over de kwaliteit van de accommodatie die zij hebben bezocht, de bestemming die zij hebben gekozen of andere ervaringen die zij graag willen delen. Zo kan Kidsvakantiegids aan haar gebruikers een zo volledig mogelijk overzicht van vakanties, bestemmingen en accommodaties tonen en keuzes voor andere vakantiegangers vergemakkelijken. Accommodatiehouders biedt zij een internationaal podium. Daarnaast heeft Kidsvakantiegids commerciële belangen om haar dienst aan te bieden en onderzoek te verrichten om haar dienstverlening te optimaliseren. Kidsvakantiegids heeft hierbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen jouw privacy en haar gerechtvaardigde belangen.

Tot slot: wij hebben een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken om fraude (fake reviews) te voorkomen.

Delen we jouw gegevens met derden?
We kunnen jouw gegevens delen met derden. Dit zijn partijen die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Zo kan het gaan om de gegevens voor de nieuwsbrief, die worden gedeeld met onze e-mailmarketing partij. Kidsvakantiegids kan de door jou geplaatste review of de beoordeling ook plaatsen op andere websites die Kidsvakantiegids of haar partners in beheer hebben of waarvan zij de inhoud verzorgen. Het gaat hierbij alleen om de tekst en eventueel jouw naam. Kidsvakantiegids werkt samen met partners in de reisbranche.

Ook deelt Kidsvakantiegids gegevens met externe bureaus voor analyses en verder (markt)onderzoek.Tot slot kunnen we jouw gegevens delen indien wij een wettelijke verplichting hebben dit te doen of indien wij een rechtsvordering in willen stellen of ons moeten verdedigen tegen een juridische claim.

In principe worden jouw gegevens alleen gedeeld met partijen binnen Europa. Als we gegevens delen buiten Europa, dan nemen we de extra waarborgen die de privacywetgeving van ons eist. We delen dus alleen gegevens als wij er zeker van zijn dat jouw gegevens daar ook goed beveiligd zijn.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?
We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Zo treffen wij passende beveiligingsmaatregelen zodat jouw gegevens niet verloren gaan of dat een derde hiertoe zomaar toegang heeft. Enkele van deze maatregelen zijn:

  • Onze websites zijn beveiligd met SSL-certificaten. Hiermee worden de door jouw ingevulde gegevens versleuteld verzonden;
  • We hebben een streng toegangsbeleid. Dit betekent dat alleen bevoegde personeelsleden/derden toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en dat zij geheimhouding hebben; en,
  • We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken zodat zij net zo zorgvuldig omgaan met jouw gegevens als wij.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw review zo lang als wij dat nodig vinden om een juist en correct cijfer aan de accommodatie toe te kennen. De reviews worden daarom in principe ook niet verwijderd. Ook oude reviews niet. Wij merken dat gebruikers graag ook oude reviews bekijken, om zo te zien of er serieus wordt omgegaan met gegeven feedback en of er verbetering in zit. Dit helpt hen weer met het maken van een keuze.

Als je je hebt afgemeld voor mailings, verwijderen we jouw gegevens onmiddellijk.

Welke rechten heb jij ten aanzien van jouw gegevens?
Je hebt in het algemeen het recht om te vragen om inzage in, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daar voegen we graag nog aan toe dat als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, of enige e-mails van ons trouwens, dat je je daar altijd voor kan afmelden. Ook kun je ons vragen jouw review te verwijderen of te anonimiseren.

Daarnaast heb je in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben elektronisch naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een bovengenoemd verzoek of bezwaar sturen naar info@sis-media.nl. Graag in de onderwerpsregel zetten “Persoonsgegevens”. Dan weten wij meteen waar het om gaat.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Wanneer het gaat om inzage in mogelijke persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, stuur dan een kopie van de cookie in kwestie mee. Je kunt deze vinden in de instellingen van jouw browser. Graag benadrukken we dat wij een cookie niet voor je kunnen verwijderen. Je kan dit zelf doen.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop we met jouw gegevens omgaan, laat het ons dan weten via bovengenoemd e-mailadres. Het staat je ook vrij een klacht in te dienen bij onze toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookieverklaring

Algemeen

In deze cookieverklaring leggen wij uit welke cookies wij plaatsen, met welke doeleinden en wat jouw rechten zijn ten aanzien van cookies.

Deze cookieverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Raadpleeg deze dan met enige regelmaat. Op onze website vind je altijd de meest recente versie.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door browsers (zoals Firefox of Internet Explorer) op de harde schijf van de computer of andere devices zoals een smartphone wordt opgeslagen. Cookies kunnen jouw device of de bestanden die hier op staan niet beschadigen.

Wat doen wij met cookies?
Door het plaatsen van cookies, krijgen wij inzicht in een aantal technische gegevens wanneer je onze websites bezoekt zoals je IP-adres, je besturingssysteem, de browser die je gebruikt, de internetpagina die je bezocht voordat je op onze site terecht kwam en de pagina’s die je bezoekt op onze website. Op basis van deze en andere gegevens leggen wij een gebruikersprofiel aan. Zo’n profiel is anoniem en alleen gekoppeld aan een device (bijvoorbeeld een computer, tablet, smartphone, etc.) of een aantal devices, in combinatie met jouw browser.

Zoals eerder al aangegeven, maakt Kids Vakantiegids gebruik van cookies. Door middel van cookies zijn wij in staat je device of – onder voorwaarden - devices te herkennen wanneer je ons daarmee opnieuw bezoekt. Indien je tijdens het bezoek van onze website eveneens bent aangemeld bij (direct) aan je browser gekoppelde accounts (zoals bijvoorbeeld een Google-account), is het afhankelijk van de door jou gekozen account-instellingen, of wij ook in staat zijn je profiel te herkennen op andere devices die je gebruikt. Cookies herkennen dus alleen devices, geen personen.

We gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn onder te verdelen in: functioneel, analytisch en tracking (advertentie/affiliate).

Functioneel
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites goed functioneren. Daarnaast worden cookies bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Analytisch
Met analytische cookies kunnen wij algemene bezoekgegevens (zoals de meest gevraagde pagina’s) bijhouden. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Kids Vakantiegids haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

We gebruiken hiervoor onder andere Google Analytics. Google slaat de verkregen informatie op onder andere in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wel hebben wij maatregelen getroffen om jouw privacy te waarborgen: wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, wij maskeren het laatste octet van het IP-adres en we hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tenzij jij hier toestemming voor hebt gegeven. In dat geval kunnen deze gegevens gekoppeld worden met Google Adwords en Doubleclick. Daarnaast gebruiken we Hotjar en Tealium om klikgedrag bij te houden.

Tracking
Met jouw toestemming plaatsen Kids Vakantiegids en derde partijen, namelijk de advertentie/sociale medianetwerken waar wij mee samenwerken, tracking cookies op je device(s). Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s jij bezoekt, om zo jouw profiel te verfijnen.

Hetzelfde doen wij met vergelijkbare informatie die wij van je bezoek aan andere websites krijgen waarop wij adverteren. Je profiel wordt alleen, wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven, gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en andere persoonsgegevens.

Wij gebruiken je profiel om je van nuttige en relevante informatie te voorzien door bijvoorbeeld advertenties af te stemmen op jouw profiel en er tevens voor te zorgen dat niet te vaak dezelfde advertentie wordt weergegeven. Wel zo prettig, toch?

We gebruiken onder andere Google Adwords en Doubleclick, Microsoft Bing, Criteo en Facebook voor advertentie- en remarketingdoeleinden. Zo kunnen we aan gebruikers die op onze website zijn geweest gerichte advertenties laten zien op websites van derden. Deze cookies stellen ons ook in staat conversies en/of prestaties van advertentiecampagnes te meten.

Verder verzamelen wij device-specifieke gegevens, zoals het hardwaremodel. Dit type, dat uitsluitend ziet op devices en niet op personen, wordt door ons gedeeld met derden. De gegevens worden gebruikt om, geheel anoniem, gebruikersgedrag in kaart te brengen om zo verbeteringen aan te kunnen brengen binnen onze websites en applicaties.

Indien een adverteerder of een andere derde een cookie toevoegt aan materiaal dat Kids Vakantiegids op een website publiceert, is het privacy- en cookiebeleid van deze derde van toepassing. Kids Vakantiegids heeft daar geen invloed op en raadt je aan deze verklaringen te lezen.

Welke cookies kun je aantreffen op onze websites?

Cookie

Opslagperiode

Functie van cookie

_ga

2 jaar

Google Analytics cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de website met als doel de website verbeteren en beter af te stemmen op de behoefte van haar bezoekers.

utag_main

1 jaar

Tealium cookie wordt gebruikt om gebruikers gedrag en voorkeuren op te slaan met als doel de website verbeteren en beter af te stemmen op de behoefte van haar bezoekers.

_gs

Sessie

GetSiteControll wordt gebruikt voor het verzamelen van feedback en nieuwsbriefinschrijvingen

isBrowserSupported

364 dagen

Functioneel, om website in het juiste format te tonen.

_vwo_[xxx]

1 jaar

VWO Test cookie, wordt gebruikt om de website te verbeteren.

__RequestVerificationToken

Sessie

Functioneel, om de website te beschermen tegen kwaadwillende

zvrCookieConsent

Oneindig

Functioneel voor het vastleggen van de cookievoorkeuren zoals door de gebruiker aangegeven

AB_[xxx]

2 maanden

Test cookie, wordt gebruikt om de website te verbeteren.

_gid

2 uur

Google Analytics cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de website met als doel de website verbeteren en beter af te stemmen op de behoefte van haar bezoekers.

_gu

364 dagen

GetSiteControll wordt gebruikt voor het verzamelen van feedback en nieuwsbriefinschrijvingen

_gads

704 dagen

DoubleClick cookie ten bate van targeting en adverteren. Hiermee kunnen we voorkomen dat een bezoeker dezelfde advertentie te vaak ziet.

_gw

364 dagen

GetSiteControll wordt gebruikt voor het verzamelen van feedback en nieuwsbriefinschrijvingen

LastViewedAccos

Functioneel, om de laatst bekeken accommodaties te kunnen tonen.

_hjClosedSurveyInvites

365 dagen

Hotjar. Hiermee zorgen we dat dezelfde bezoeker een survey slechts eenmaal krijgt aangeboden

_hjDonePolls

365 dagen

Hotjar. Hiermee zorgen we dat dezelfde bezoeker een poll slechts eenmaal krijgt aangeboden

_hjMinimizedPolls

365 dagen

Hotjar. Hiermee zorgen we dat een pop-up geminimaliseerd blijft nadat een bezoeker op minimaliseren heeft geklikt.

_hjDoneTestersWidgets

365 dagen

Hotjar. Hiermee zorgen we dat dezelfde bezoeker een wervingsformulier voor testers slechts eenmaal krijgt aangeboden

_hjMinimizedTestersWidgets

365 dagen

Hotjar. Hiermee zorgen we dat een pop-up geminimaliseerd blijft nadat een bezoeker op minimaliseren heeft geklikt.

_hjIncludedInSample

365 dagen

Hotjar. Hiermee wordt vastgelegd dat een bezoeker binnen een bepaalde sample is opgenomen

Wij houden deze lijst zo veel mogelijk up-to-date. De informatie is zo volledig en accuraat mogelijk. Vanwege de werking van internet en ook van de advertentienetwerken, kan het zijn dat de cookies dagelijks wijzigen. Bij grote wijzigingen zullen we de lijst aanpassen.

Hoe kun je cookies voorkomen of verwijderen?
Je kunt je internetbrowser zo in te stellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst of zelfs geheel te voorkomen dat cookies geplaatst kunnen worden. Het gevolg daarvan is dat je mogelijk niet, of niet optimaal, van alle onderdelen van onze websites gebruik kunt maken.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in je browserinstellingen specifieke types cookies, zoals cookies die wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden, aan- of uit te zetten. Omdat iedere browser anders is, verwijzen we je voor deze mogelijkheden naar de instellingen van je eigen browser. Voor uitgebreide informatie adviseren we de uitleg van de consumentenbond te raadplegen.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer van je surfgedrag registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies voor de houdbaarheidsdatum handmatig van je device(s) te verwijderen. Elke browser biedt deze mogelijkheid. Ook hiervoor verwijzen we je naar je eigen browser. Daar is meer informatie te vinden over hoe je dit doet.

Wij willen je erop wijzen dat sommige tracking cookies, die adverteerders en website-eigenaren inzicht geven in jouw interesses, kunnen worden aan- of uitgezet via www.youronlinechoices.eu/nl bij “Jouw instellingen” of http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Je kunt daar ook aangeven welke bedrijven wel en welke niet jouw surfgedrag mogen vastleggen.

Waar kun je heen met vragen?
Als je vragen of klachten hebt over hoe wij cookies gebruiken, of over ons algemene privacybeleid, stuur dan een mail naar info@sis-media.nl. Hoe je dit doet, kun je lezen in onze privacyverklaring.

Kids Vakantiegids, dé garantie voor de beste kindervakantie

Op zoek naar de beste kindervakantie in Nederland of verder weg? Je zoektocht begint op Kidsvakantiegids.nl! Jaarlijks helpen we 3 miljoen gezinnen bij het vinden van de leukste vakantie met kinderen. Van een weekendje weg of een familievakantie in Europa tot aan verre gezinsreizen. Met uitgebreide bestemmingsinformatie, reports van Kids Vakantiegids Detectives en een met zorg geselecteerd aanbod van tientallen reisorganisaties, vind je altijd een familievakantie die past bij de wensen van het hele gezin!

Door jou bekeken